عنوان آگهی :

گل نقره ای ۸۵ بی رنگ عالی

مدل :

۱۳۸۵

کارکرد :

۳۰۰

رنگ :

نقره ای

قیمت :

۱۸

موبایل/ثابت :

۰۹۲۱۲۰۱۳۷۰۷

توضیحات :